S Schlapeirytockrond
ArtistTitleMixBPMGenreLabelYear
SchlapeirytockrondLucia Tiene Recocido Greñas1382017
SchlapeirytockrondBonita1232017
SchlapeirytockrondChaupiquelopecio1402017
SchlapeirytockrondYo Tengo Que Tener Super Bonito1342017
SchlapeirytockrondEsa Silicona109
SchlapeirytockrondPresente121
SchlapeirytockrondLucia Tiene Recocido Greñas (Video Version)144